• Domov>
  • VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

Cieľom spoločnosti L'ORÉAL je byť príkladnou spoločnosťou. Chceme pomôcť urobiť svet krajším miestom. Kladieme veľký dôraz na poctivosť a zreteľnosť, a preto sme sa zaviazali k budovaniu pevných a trvalých vzťahov s našimi zákazníkmi a spotrebiteľmi, založených na dôvere a vzájomnej výhodnosti. V súlade s touto filozofiou je ochrana vášho súkromia pre nás zásadná a my by sme vás radi prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Vyhlásenie") informovali o spôsobe, akým zbierame a spracovávame vaše osobné údaje.

Správcom vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") je spoločnosť L'ORÉAL Slovensko s.r.o., so sídlom Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06, Slovensko, IČO: 357 253 54, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka 15344/B (ďalej len "L'ORÉAL" alebo "my").


Týmto dokumentom prehlasujeme, že spoločnosť L'ORÉAL spracováva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Zb. a zákonom č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, atď.


Dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli chránené po celú dobu ich spracovania, aby boli spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu, na stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, aby sme vás o spracovaní vašich osobných údajov informovali, čo činíme napríklad prostredníctvom tohto Vyhlásenia, ale aj prostredníctvom jednotlivých služieb, ktoré vám poskytujeme. Sledujte preto starostlivo naše ďalšie vyhlásenie.

1. NA ČO SA TOTO VYHLÁSENIE VZŤAHUJE?

Toto Vyhlásenie platí pre všetky webové stránky, aplikácie, on-line hry a akékoľvek iné on-line iniciatívy na webových stránkach, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou L'ORÉAL či na profilových stránkach spoločnosti L'ORÉAL, ktoré sú umiestnené na iných platformách (napr. sociálne siete) a v rámci ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, prípadne aj na iné spracovanie osobných údajov spotrebiteľov, pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná a je odkázaná na toto Vyhlásenie. Toto Vyhlásenie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, vrátane tých, ktoré môžu byť spomenuté na našich stránkach prostredníctvom odkazu, ak zákon alebo správca neustanovuje  inak.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?


Vaše osobné údaje spracovávame s vaším predchádzajúcim súhlasom alebo na základe právneho dôvodu vždy v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie nasledujúcich účelov:

i) S vašim predchádzajúcim súhlasom, môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje, aby sme vás mohli informovať o našich nových výrobkoch či službách. Pre tieto účely spracovávame najmä vaše meno a priezvisko a vašu emailovú adresu. Bližšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovania sú vždy uvedené na príslušnej webovej stránke, prostredníctvom ktorej nám takéto informácie poskytujete.


ii) S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje na účely použitia on-line obsahu na našich webových stránkach, ak je to potrebné, na účely objednávania rôznych on-line služieb alebo na účely spotrebiteľskej súťaže, ktorú L'ORÉAL organizuje a ktorej sa zúčastňujete. Všetky takéto spracovania môžeme vykonávať ako na našich webových stránkach, tak na stránkach tretích strán, ktoré pre vás prevádzkujeme za podmienok stanovených týmito tretími stranami (napr. profilové stránky L'ORÉAL na sociálnych sieťach, atď.). V takýchto prípadoch spracovávame vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, váš názor na naše výrobky, fotografie či videá, ktoré s nami zdieľate. Bližšie podmienky takéhoto spracovania sú pre každý takýto prípad vždy uvedené na príslušnej webovej či inej stránke.

Ak vás pri akejkoľvek markentingovej činnosti vyzveme k zaslaniu fotografií, slovných vyjadrení či videí, vždy vás požiadame o súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov a rovnako tak ako o súhlas s použitím podobizní a hlasov osôb zobrazených v takých médiách, to všetko v súlade s platnými právnymi predpisy. Súčasťou takéhoto súhlasu je vždy príslušné poučenie.


iii) Na základe právneho dôvodu uzatváranie a plnenie zmluvy medzi nami podľa toho, ako je uvedené na príslušnej stránke, môžeme spracovávať osobné údaje pre účely plnenia príslušnej kúpnej zmluvy, a to v prípade využitia internetového obchodu. Pre takýto prípad sme oprávnení používať meno a priezvisko, poštovú adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, detaily vašej objednávky, platobné detaily, vašu platobnú históriu, aby sme mohli vašu objednávku spracovať a tovar vám riadne doručiť. Tieto údaje poskytujete dobrovoľne, avšak v prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné predaj tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu uskutočniť.

iv) S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a ďalej spracovávať osobné údaje pre marketingové a obchodné účely, aby sme mohli analyzovať Vaše spotrebiteľské správanie a aby sme vám tak mohli ponúknuť lepšie výrobky a služby. Pre tieto účely môžeme spracovávať vaše meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, pohlavie, vek / dátum narodenia, vaša názory a komentáre na naše výrobky. Bližšie informácie k takému spracovanie budú vždy uvedené pri danom súhlase.

v) S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a ďalej spracovávať osobné údaje na výskumné a štatistické účely, aby sme mohli efektívnejšie rozvíjať naše výrobky a služby tak, aby zodpovedali nielen vašim potrebám, ale i moderným vedeckým trendom. Pre tieto účely môžeme spracovávať vaše meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, pohlavie, vek / dátum narodenia, vaše názory a komentáre na naše výrobky. Bližšie informácie k takému spracovanie budú vždy uvedené pri danom súhlase.

Spôsob udelenia vášho súhlasu závisí od typu služby či ponuky, ktorú mienite využívať. Text súhlasu, s potrebnými informáciami, môže byť k dispozícii na našich webových stránkach, pri pravidlách spotrebiteľskej súťaže, pri on-line službách, na profilových stránkach iných platforiem (napr. sociálnych sietí), na našom internetovom obchode, atď. Vždy pozorne čítajte všetky informácie vzťahujúce sa k vašim osobným údajom.

Všetky vyššie uvedené údaje poskytujete dobrovoľne, avšak v prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné poskytnúť príslušnú on-line službu, zabezpečiť účasť v spotrebiteľskej súťaži, informovať vás o nových výrobkoch a ďalšie vyššie uvedené účely.

Súhlas, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli, môžete kedykoľvek odvolať.

Súčasne zhromažďujeme písomnú či telefonickú komunikáciu medzi vami a spoločnosťou L'ORÉAL týkajúcu sa vašich reklamácií produktov či služieb, vašich otázok na dostupnosť či kvalitu výrobkov, atď.

V neposlednom rade spracovávame vaše údaje pre technické účely a zaistenie bezpečnosti spracovávania vašich osobných údajov na našich webových stránkach aj iných miestach,  je spracovanie vašich osobných údajov v zmysle tohto Vyhlásenia.

V prípade, že sa vaše osobné údaje zmenia, bezodkladne nám to oznámte, aby sme spracovávali vaše osobné údaje vždy v aktuálnej podobe.

3. AKO DLHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie daného účelu. Doba spracovanie je uvedená v texte súhlasu, ak je spracovanie založené na získanie vášho súhlasu.

4. ZHROMAŽĎUJEME VAŠU IP ADRESU A POUŽÍVAME COOKIES?

Keď navštívite naše webové stránky, môžeme používať súbory cookies, čo sú malé súbory písmen a čísel stiahnutých na vašom počítači, ak použijete naše stránky, prípadne iné technológie, ktoré automatický uvádzajú predovšetkým nasledujúce informácie:

i) technické informácie, vrátane vašej IP adresy, prihlasovacích údajov, typ a verzie prehliadača, identifikátor zariadenia, umiestnenie a časové pásmo nastavenia, operačný systém a platforma, čas odozvy stránky a chyby pri sťahovaní;

ii) informácie o vašej návšteve príslušnej webovej stránky a o produktoch či službách, ktoré ste si prezerali;

iii) dĺžka vašej návštevy na príslušnej webovej stránke.

Budeme hlavne používať súbory cookies, aby sme vás rozpoznali, keď nabudúce navštívite naše webové stránky a aby sme zobrazili obsah, ktorý  zodpovedá vašim záujmom a potrebám.

Internetové prehliadače sú zvyčajne v predvolenom nastavení cookies, ale to môžete ľahko zmeniť úpravou nastavení vášho prehliadača. Vezmite však, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodnete cookies zakázať, nebude pravdepodobne možné použiť niektoré časti našich stránok.

5. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne.

Vaše osobné údaje používame predovšetkým preto, aby sme vás informovali o našich nových výrobkoch a značkách, aby sme poznali váš názor na ne, aby sme vám umožnili využívať či zdieľať on-line obsah na našich stránkach, aby ste sa mohli zúčastniť našich spotrebiteľských súťaží aby ste mohli nakupovať naše výrobky na našich internetových obchodoch.

Vaše osobné údaje tiež používame k zlepšeniu vašej digitálnej skúsenosti na našich stránkach: aby sme pochopili vaše záujmy o naše stránky a ich obsah, aby sme spravovali váš on-line účet, aby sme pochopili vašu reakciu na naše činnosti, aby sme zaistili, že sú vám naše stránky prezentované čo najefektívnejšie.

Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre marketingové a obchodné účely, aby sme poznali váš názor na naše výrobky a služby, aby sme lepšie pochopili vaše potreby ponúkali vám produkty, ktoré hľadáte či ktoré potrebujte.

6. AKÝ MÁTE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Vždy nás môžete kontaktovať prostredníctvom pošty, emailu alebo telefonicky, aby ste zistili, aké údaje o vás spracovávame. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie v tomto Prehlásení.

Ak zistíte, že sú informácie, ktoré o vás spracovávame nepresné, neúplné alebo nesprávne, môžete po nás požadovať ich okamžitú opravu či doplnenie.

Môžete tiež vyjadriť nesúhlas s použitím vašich osobných údajov či odvolať váš súhlas s poskytnutými osobnými údajmi.

7. ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE?

Chceli by sme vás uistiť, že spoločnosť L'ORÉAL spracováva vaše osobné údaje iba prostredníctvom tých osôb, ktoré ich potrebujú poznať k tomu, aby vám bol náš výrobok doručený, aby ste dostali tzv. newsletter či aby vám bola doručená iná služba podľa tohto Vyhlásenia.

Ak nie je v tomto Vyhlásení uvedené inak, môžeme zdieľať vaše informácie s osobami v skupine L'ORÉAL v nevyhnutnej miere, spravidla v agregovanej podobe pre štatistické účely či na účely reportingu alebo s poskytovateľmi našich služieb (napríklad naše webové, digitálne či marketingové agentúry) pre vyššie uvedené účely, avšak iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh, ktoré im boli zverené na základe príslušnej zmluvy.

Vezmite prosím na vedomie, že striktne vyžadujeme, aby naši poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba pre určené účely na základe zmluvy. Požadujeme, aby títo obchodní partneri vykonávali všetku činnosť v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a aby venovali veľkú pozornosť dôvernosti vašich dát.

8. KDE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?

Vaše informácie sú uložené buď v našich databázach alebo v databázach poskytovateľov našich služieb.

V niektorých prípadoch, a najmä z technických dôvodov, tieto databázy môžu byť uložené na serveroch umiestnených mimo krajinu, v ktorej ste vaše osobné údaje pôvodne poskytli (vrátane mimo Európskej únie), to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

9. SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EUROPSKÝ HOSPODÁRSKÝ PRIESTOR?

Najmä s ohľadom na medzinárodný rozmer L'ORÉAL Group, ktorej súčasťou je L'ORÉAL a s cieľom optimalizovať kvalitu služieb, hore uvedené spracovanie údajov môže zahŕňať i prenos osobných údajov mimo Slovenskú republiku, výnimočne aj mimo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Uisťujeme vás, že takéto prenosy podliehajú našim prísnym kontrolám a sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a v súlade so stanoviskom príslušných úradov.

  • ČO JE TO „OS“?
Vezmite prosím, na vedomie, že obchodné správy, prostredníctvom ktorých vás budeme informovať o našich nových výrobkoch, značkách a službách budú vždy riadne označené s tým, že v prípade SMS či MMS obsahujúce obchodné správy, môžu byť správy označené písmenami "OS" ako obchodné správy.

10. SÚ VAŠE DÁTA V BEZPEČÍ?

Našim cieľom je vždy spracovávať vaše osobné údaje bezpečne s využitím všetkých adekvátnych prostriedkov moderných technológií. Z tohto pohľadu sme implementovali vhodné bezpečnostné, technologické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

V spoločnosti L'ORÉAL máme odborníkov, ktorí sledujú spracovávanie vašich osobných údajov, odstraňujú nezrovnalosti a navrhujú zlepšenia s cieľom maximálne chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť L'ORÉAL vyvíja maximálne úsilie pre to, aby vaše osobné údaje boli náležite a v súlade so zákonom chránené.

Ak budete vyzvaní k tomu, aby ste si niektorú on-line službu chránili heslom, dodržiavajte pravidlá pre bezpečnú tvorbu hesiel a zaistite, aby vaše heslo nebolo sprístupnené neoprávneným osobám.

11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ak by ste chceli zistiť, aké osobné údaje o vás spracovávame či ak by ste požadovali opravu, doplnenie či odstránenie niektorého osobného údaju, prosím, obráťte sa na nás písomne či telefonicky. Registrovaní užívateľa našich internetových obchodov majú navyše priamy prístup k svojim osobným údajom a môžu preto prípadné opravy ich údajov vykonať priamo na webových stránkach.

Zároveň oznamujeme, že sa vo veci spracovania vašich osobných údajov môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

12. AKO NÁS MOŽETE KONTAKTOVAŤ?

Kontaktné údaje sú tu:

Adresa: L´ORÉAL Slovensko s.r.o., Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06

Telefónne číslo:

Emailová adresa:

Prosím vezmite na vedomie, že občas môžeme pozmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete na týchto stránkach.

Odporúčané pre Vás

Zobraziť všetky články