v_header-product_physiological_cleansers_INT.jpg

NovinkaBEZOPLACHOVÝ ČISTIACI PRÍPRAVOK NA RUKY

ETANOL + GLYCERÍN. NEPARFUMOVANÝ.

  • ImgPicto_RukyRuky
  • ImgPicto_Bez parfumuBez parfumu

BEZOPLACHOVÝ ČISTIACI PRÍPRAVOK NA RUKY


  • Na vonkajšie použitie.
  • Neaplikujte na porušenú pokožku.
  • Nepoužívajte v oblasti tváre.
  • Zabráňte kontaktu s očami.
  • Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Tuba 100ml

Vlastnosti

VAROVANIE: Horľavý aj v suchom stave. Uchovávajte mimodosahu otvoreného ohňa a tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Naše záväzky

Bezpečnostné štandardy ďaleko za medzinárodnými kozmetickými reguláciami