• Domov>
  • Podpora dermatologického výskumu: Nadácia La Roche-Posay

Odporúčané viac než 25 000 dermatológmi

Nadácia La Roche-Posay: dôkaz nášho záväzku spolupráce s dermatológmi

Tvorba liečebných kozmetických doplnkov, priebežné vzdelávanie, vytvorenie siete „obozretnosti vo vzťahu ku kozmetickým prípravkom“ a podobne – podpora dermatológov pri ich každodennej lekárskej praxi k nám neodmysliteľne patrí. V roku 1995 sme sa rozhodli posunúť ešte ďalej tým, že dermatológom pomôžeme v ich iniciatívach pre výskum a zdieľanie znalostí. Založili sme preto Nadáciu La Roche-Posay, ktorá pod záštitou La Fondation de France podporuje činnosť dermatológov na poli vedy a spoločenskej zodpovednosti po celom svete.

Podpora mladých výskumných pracovníkov v oblasti dermatológie

Hlavné pole pôsobnosti Nadácie La Roche-Posay je vedeckej povahy. Udeľujeme ceny za výskum: naším cieľom je oceňovať a finančne podporovať inovácie našich mladých výskumných pracovníkov v oblasti dermatológie, ktorí pôsobia na štyroch kontinentoch. Vybrané projekty alebo publikácie najskôr vyhodnotia nezávislí odborníci a potom sú prezentované vedeckej komisii odborníkov v oblasti dermatológie, ktorá najperspektívnejším výskumníkom udeľuje granty. Môžeme sa preto pochváliť, že sme už podporili viac než 130 výskumníkov a dermatológov po celom svete.

Podporujeme spoločensky zodpovedné dermatologické iniciatívy

Druhej hlavnej oblasti pôsobenia Nadácie La Roche-Posay, tentoraz viac sociálne zameranej, dodáva konkrétnu formu najmä iniciatíva Dermatológ srdcom. Spustili sme ju v roku 2011 vo Francúzsku a ide o poskytovanie podpory spoločensky zodpovedným aktivitám dermatológov zameraným na zlepšovanie kvality života pacientov. Program udeľuje granty v hodnote 10 000 eur. Do projektu sa už zapojila viac než desiatka krajín. Iniciatíva Dermatológ srdcom v spolupráci s Nadáciou La Roche-Posay pomohla Andrewovi Krakowskému, dermatológovi z nemocnice Rady Children's Hospital v kalifornskom San Diegu, rozbehnúť stránku MissionSkin.org, komunitný web, ktorý spája pacientov a odborníkov na obnovu poškodenej kože.

Zlepšiť kvalitu života detí s rakovinou

Nadácia La Roche-Posay a asociácia Cancer International Association v roku 2019 spoločne založili medzinárodný program venovaný deťom s rakovinou a ich rodinám. Cieľom tohto podporného programu, vytvoreného vďaka podpore medziodborovej vedeckej komisie, je zlepšiť kvalitu života detí, rodičov a súrodencov, ktorí trpia týmto ochorením. Deti a ich rodiny sú izolované nielen v dôsledku hospitalizácie a liečby, ale tiež vinou strachu, ktorý toto ochorenie sprevádza. Často preto bývajú bezmocní. Aby sme im pomohli upevniť a znovu vytvoriť sociálne väzby a rodiny opätovne spojiť, je program založený na troch konkrétnych a ambicióznych aktivitách. Vytvorili sme špeciálne adaptované masáže pre rodičov a deti, medzinárodný digitálny informačný portál a emočnú stupnicu, ktorá má pomôcť mladým ľuďom a deťom vyjadriť, čo cítia.

Pozrite sa na video k projektu: