Nadmerná expozícia na slnku je nebezpečná.
Nevystavujte dojčatá a malé deti priamemu slnečnému žiareniu.
Nezostávajte na slnku dlho, aj keď používate ochranný prostriedok. Tento produkt nepredstavuje 100% ochranu.
Aplikujte ochranný prostriedok pred expozíciou na slnku.
Na udržanie ochrany aplikujte opakovane produkt v dostatočnom množstve, najmä pri potení, kúpaní alebo sušení uterákom.
Deti chráňte pokrývkou hlavy, tričkom a okuliarmi.
Upozornenie: zníženie tohto množstva značne zníži úroveň ochrany.