VEDELI STE, ŽE?
 

..PACIENTOV TRPÍ VEDĽAJŠÍMI REAKCIAMI POKOŽKY VPLYVOM ONKOLOGICKEJ LIEČBY**
„Toxicita kože je u niektorých ľudí taká závažná, že môže viesť k dočasnému alebo trvalému prerušeniu liečby rakoviny.“
** Charles C, a kol. Vplyv kožnej toxicity súvisiacej s cielenou terapiou na kvalitu života. Výsledky longitudinálnej prieskumnej štúdie. Bulletin du Cancer. Marec 2013;100(3):213-22.
*Prof. Ivan Krakowski, Oncologist & Pain expert
President & founder of the AFSOS
 

ČO ZNAMENÁ CÍTIŤ SILU DOTYKU

Kombinácia týchto prvkov môže pomôcť zmierniť vedľajšie účinky onkologickej liečby:

POMÔŽTE NÁM ZVÝŠIŤ POVEDOMIE
ZDIEĽANÍM TOHTO VIDEA