*Nový, jedinečný mechanizmus pôsobenia MelasyluTM zastavuje vznik nadbytočného melanínu skôr, než zanechá stopy na pokožke.